Privacyverklaring

0.0 INLEIDING

In deze privacy verklaring lees je waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee
omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen
jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot
jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms
gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek
te raadplegen.

0.1 WEIJERSEIKHOUT

In deze privacy verklaring lees je waarop wij (Weijerseikhout B.V) omgaan met jouw
persoonsgegevens. Weijerseikhout B.V. is gevestigd te Groesbeek, Ambachtsweg 18, 6562 AV.
Weijerseikhout participeert in grote onderhoud- en renovatieprojecten. Daarin zijn wij specialist in het
ontwerp, de renovatie en het onderhoud van daken. Om dat met u te kunnen blijven realiseren, is het
noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. We vinden het belangrijk dat
het voor je duidelijk is hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Wanneer jij je niet prettig voelt
omtrent het gebruik van jouw gegevens door Weijerseikhout, neem dan contact op met:
info@weijerseikhout.nl of bel 024 399 53 22

0.2 JOUW GEGEVENS EN VERSTREKKING AAN DERDEN

Jouw gegevens
Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met Weijerseikhout via ons contactformulier
op de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een
voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres,
telefoonnummer. Als bezoeker van deze website gebruiken wij jouw gegevens gebruiken om je van
informatie te voorzien.

Verstrekking aan derden
Jouw gegevens worden niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derde partijen,
tenzij verstrekking van jouw gegevens aan derden noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten,
een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

0.3 COOKIES & HYPERLINKS

Cookies
Onze website maakt gebruik van Google Analytics cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website na bezoek plaatst op jouw computer, mobiele
telefoon of tablet. We gebruiken deze cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo
krijgen we beter inzicht in het functioneren van onze website. Omdat analytische cookies nauwelijks
gevolgen hebben voor de privacy van onze bezoekers, hebben wij hiervoor geen toestemming van u
nodig.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen, zoals bijvoorbeeld LinkedIn,
Instagram en Facebook. Weijerseikhout is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Even
min is Weijerseikhout verantwoordelijk voor het privacy-beleid en het gebruik van cookies op deze
websites.

0.4 INZAGE & TOEZICHT

Inzage
Je mag Weijerseikhout altijd vragen om inzage in jouw gegevens die zijn opgeslagen. Weijerseikhout
zal deze gegevens wijzigen, aanvullen of verwijderen als je hierom vraagt. Wanneer je ons
toestemming heeft gegeven om je gegevens te verwerken, dan kan deze altijd worden ingetrokken.

Toezicht
De regels over het beschermen van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop
toe dat deze wetten nauwkeurig worden nageleefd. Als je vermoedt dat jouw persoonsgegevens zijn
verwerkt op een manier die in strijd is met bepalingen uit onze privacy verklaring, dan kunt je een
privacyklacht indienen bij de AP, via het klachtenformulier op de website van de AP of door een brief
te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag. Twijfel je of je een
klacht wilt indienen bij de AP, bel dan eerst via het gratis telefoonnummer 088-1805 250.

0.5 BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Er is op grond van de AVG geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Weijerseikhout
bepaalt zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaart. Hierbij wordt gekeken naar hoe lang de
gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.
Wel zijn er concrete bewaartermijnen in andere wetten waar wij ons aan moeten houden.
Bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving.

0.6 JOUW RECHTEN

 1. Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij
  Weijerseikhout vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch
  contact op te nemen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht
  om dit te laten rectificeren door Weijerseikhout.
 3. Recht op overdracht. Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Weijerseikhout opgeslagen liggen
  in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij
  dient Weijerseikhout al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Weijerseikhout vastgelegd
  zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 5. Recht op het indienen van een klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit
  Persoonsgegevens, als je vindt dat Weijerseikhout niet op de juiste manier met jouw gegevens
  omgaat.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar). Wil jij niet dat Weijerseikhout jouw gegevens gebruikt?
  Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken
  van deze rechten kan via info@weijerseikhout.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de
  pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het
  streven is om binnen een week te reageren.